පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ

 

රජයේ පාසල් තොරතුරු

 

ගුරු සේවයේ ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් පත්‍ර -2021

 

ණය ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර

 


වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි